OW1203 Heulebeek

Tim Van de Velde

Beschrijving

De Leiemeersen vormen één van de laatste grotere open ruimtegebieden in de Leievallei binnen het stedelijk gebied van Kortrijk.
Het meersengebied is een plek waar verschillende verhalen en schalen verknopen: het verhaal van de Heulebeek, het verhaal van de Leievallei, het toeristisch-recreatief netwerk van de streek, een betekenisvolle open ruimte voor de gemeente en het stedelijk gebied.
In het gebied bevinden zich drie waardevolle vlassites en een hoeve. De Leiemeersen met de Heulebeek zijn eveneens een belangrijk deelproject in de uitbouw van een grotere groenstructuur in de regio.

Mede door de aanwezigheid van het erfgoed hebben het meersengebied, de beekvallei en de omgeving van de Heulebeekmonding heel wat potenties voor de ontwikkeling van een attractieve dorpsrand aan een toegankelijk en open valleilandschap. Voorop staat dat het open karakter van het valleigebied maximaal blijft behouden en landschappelijke structuren versterkt worden. Het is de bedoeling op deze plek  een extensief parklandschap te realiseren: een gebied met een grote landschappelijke kwaliteit en geïntegreerde, maatschappelijk duurzame en ecologische projecten voor de erfgoedsites en hun omgeving, met een programma gelinkt aan landbouw, natuur, recreatie en verblijf. Recreatieve verbindingen vanuit het centrum en doorheen het gebied moeten Kuurne terug aan de Heulebeek en de Leiemeersen brengen.

In het centrum van Kuurne, biedt de site van de brandweer met de aangrenzende parkeerterreinen bij het gemeentehuis in het binnengebied, op termijn interessante mogelijkheden voor de ontwikkeling van een nieuw ‘dorps’project met groene publieke ruimte. 

De gemeente wil de opmaak van een geïntegreerd inrichtingsplan en vervolgens de uitvoering van (in eerste instantie) de verbindingen tussen het dorpscentrum en de Heulebeek, inzetten als hefboom voor de ontwikkeling van het gebied. Belangrijk is dat het geïntegreerd inrichtingsplan een synthese maakt van de verschillende bestaande visies en een (gefaseerde) realisatie toelaat.

Gegevens

Adres
50.8464241516718,3.279897510528599,17 Kuurne Kuurne
Ontwerp
Delva Landscape architects/Plusoffice
Jaar realisatie
2018

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen