OW1400 Bedrijfsverzamelgebouw

URA

Beschrijving

De West-Vlaamse Intercommunale heeft in overleg met de gemeente Ingelmunster het initiatief genomen een bedrijfsverzamelgebouwproject te realiseren in de voorziene uitbreiding van het bedrijventerrein Ringzone.
Dit sluit aan bij de ambitie van de WVI om te streven naar duurzame kwaliteit voor bedrijventerreinen.
De opdracht betreft het uitwerken van een basisconcept tot een definitief ontwerp, het aanleggen van infrastructuur en groenvoorzieningen en het bouwen van één of meer bedrijfsunits in de vorm van bedrijfsverzamelgebouw(en).
Het project dient aan te tonen dat het verdicht organiseren van de activiteiten binnen een bedrijventerrein op zijn minst even kwaliteitsvol, aantrekkelijk en betaalbaar kan zijn als het reguliere inplanten van bedrijven op individuele kavels.
De bedrijfsunits in het project zijn bestemd voor de koopsector en voor een breed spectrum aan lokale ambachtelijke bedrijvigheid.

Gegevens

Adres
Kleine Weg Ingelmunster
Ontwerp
URA
Jaar ontwerp
2014

Gekozen ontwerpers

Ura
Martensvancaimere
Trans

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen