OW1501 Herinrichting buitenruimte Doornpanne

Tim Van de Velde

Beschrijving

De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) heeft een bezoekerscentrum in Oostduinkerke, deelgemeente van Koksijde. Het bezoekerscentrum heeft een activiteitenwerking rond

natuur- en milieueducatie.
Hiermee wil ze de bezoeker (lager, secundair en hoger onderwijs, verenigingen, gezinnen en individuele bezoekers) wegwijs maken in het natuurgebied De Doornpanne en het waterwinningsgebied Sint-André.
Dit bezoekerscentrum is gelegen in de Doorpannestraat 2 te Oostduinkerke en ontvangt jaarlijks gemiddeld 23.000 bezoekers.
In het centrum is er een permanente tentoonstelling over waterwinning en natuur met wisseltentoonstellingen over natuur- en milieuthema’s. Hier kan de bezoeker alles te weten komen over de productie van drinkwater en  de natuurwaarden van de duinen waaruit dit drinkwater gewonnen wordt.
Door het bezoekerscentrum worden jaarlijks gemiddeld 300 bedrijfsbezoeken en natuurwandelingen georganiseerd. De site is ook een instappunt voor het wandelnetwerk Westkust, de Kustwandelroute, het fietsnetwerk Kust en de Noordzeefietsroute. Er zijn diverse wandelpaden, een fietspad en een natuurleerpad aanwezig in het natuurgebied.

De site is gelegen in duinengebied en is aangeduid als natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat met overdruk waterwinningsgebied.

De IWVA wenst de buitenruimte rond het bezoekerscentrum her in te richten op maat van de gebruikers en met respect voor de kwetsbare omgeving.  Het betreft het opmaken van een globale visie op de organisatie en inrichting van de buitenruimte en het uitwerken van de aanleg in concrete inrichtingsplannen. Deze ruimte bestaat momenteel uit een parking, een educatieve zone, groenzones en een voormalig pompstation.

Er is nood aan een kwalitatieve buitenruimte voor bezoekers (groepen en individuele bezoekers) met informatie en picknick- en spelmogelijkheden. Tevens wenst men een bewegingstuin voor de vele joggers die langskomen. Er moet ook aandacht geschonken worden aan de groenzones binnen het gebied en de verkeersveiligheid.
De aanleg van een nieuwe parking (auto’s, fietsen) lijkt op zijn plaats.

In een eerste fase moet nagedacht worden over de zone, waar de verschillende gewenste elementen hun plaats in vinden. De site met de bedrijfsgebouwen van de IWVA en het bezoekerscentrum met de buiteninrichting moeten een eenheid vormen met een herkenbare stijl. De verschillende zones moeten een vanzelfsprekende onderlinge en met hun omgeving ruimtelijke samenhang hebben. Het aspect natuur moet overal aanwezig zijn. In deze fase moeten ook een aantal haalbare voorstellen meegegeven worden voor een nieuwe educatieve/culturele functie van het voormalig pompstation, met behoud van de essentiële kenmerken van dit gebouw, zowel buiten als binnen.

In de tweede fase worden concrete inrichtingsplannen meegegeven voor de verschillende buitenzones: parking, educatieve zone, bewegingstuin en speelzone en worden de inrichtingswerken begeleid door de ontwerpers. Deze inrichtingsplannen zijn gedetailleerd en geven ook mee welk meubilair er voorzien wordt (speel- en beweegtoestellen, picknickvoorzieningen, educatieve elementen, sporttoestellen…) en welke verlichting kan voorzien worden. Tevens wordt aangegeven hoe de beplanting er moet uitzien. Een vernieuwende aanpak van uit de visie van speelnatuur, gekoppeld met diverse aspecten van milieu- en natuureducatie zijn hier een must.

Duurzaamheid moet in al haar facetten duidelijk aanwezig zijn in het concept en de uitwerking. Toegankelijkheid voor personen met een handicap is een vereiste.

Het geheel moet ingericht worden met een zo groot mogelijke zorg en met grote aandacht voor de financiële haalbaarheid van het geheel. Hergebruik van bestaande materialen staat hier voorop.

Gegevens

Adres
Doornpannestraat 1
Koksijde
Ontwerp
Bosch Slabbers
Jaar ontwerp
2015

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen