OW1703 Technische dienst

Architecten Bart Dehaene

Beschrijving

De huidige technische dienst van de Stad Menen ligt midden in het centrum van de Stad.

Dit gebied (Rito-Site) is binnen het ruimtelijk masterplan van de Stad Menen opgenomen. Op termijn wenst men de bestaande locatie om te  vormen tot een nieuw stadsdeel met ruimte voor grondgebonden stadswoningen, appartement, maar ook onderwijsfuncties, openbare ruimte en randparkings tussen het centrum en de Leie. Tevens is de huidige locatie van de technische dienst niet de meest geschikte locatie. De gebouwen liggen versnipperd van elkaar. Door inplanting in het centrum is er een moeilijke bereikbaarheid en ontsluiting.

Er werd gezocht naar een nieuwe locatie om alle faciliteiten voor de technische dienst samen te brengen.  Vandaag wordt het hoekperceel Buurtweg – Dadizelestraat, aan de rand van de stad naar voor geschoven als mogelijke site. Deze site heeft goede ontsluitingsmogelijkheden naar N32, N8, naar deelgemeenten en het stadscentrum. Het gegenereerde verkeer ondervindt minder impact van de verkeersdrukte bij de verkeersafwikkeling van ander bestemmingsverkeer tijdens de spitsuren in het centrum en centrumstraten. Op de site kan er een eigentijdse infrastructuur gecreëerd worden.

De studie moet zicht geven op de haalbaarheid van deze ruimtelijke doorschuifoperatie.  Een duidelijke analyse van de nieuwe site zal aangeven wat de identiteit van deze plek juist is.  Hierbij zal aandacht gaan naar de bestaande en aanpalende functies.  Het landschap, de begraafplaats, de woonwijken bepalen vandaag het aanwezige programma.  Dit vertaalt zich in een morfologische identiteit.  Het vormt mee de gebouwde rand van de gemeente en daardoor ook het beeld vanuit het landschap naar de gemeente.  Maar ook de bewegingen van en naar die rand wordt bepaald door het aanwezige programma.

 De wens om de technische dienst een plaats te geven in die rand, vereist een zekere zorg voor de eigenheid van die plek.  Daarnaast is het wenselijk dat de dienst in zijn diversiteit optimaal beheersbaar is en dat evoluties in de tijd mogelijk blijven. 

Uitgaande van die intrinsieke eigenschappen van die dienst moet de studie aantonen of dit specifieke programma ruimtelijk integreerbaar is op de naar voor geschoven locatie.

De resultaten van deze studie moeten de gemeente de ruimtelijke randvoorwaarden aanreiken om eventuele vervolgtrajecten aan te vatten.

Gegevens

Adres
Buurtweg-Dadizelestraat Menen
Ontwerp
Architecten Bart Dehaene
Jaar ontwerp
2018

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen